DMH-AF555BT

- Màn hình cảm ứng lớn 9 inch, màn hình cảm ứng điện dung

- Pioneer sound tuning Features

- Weblink và Weblink Cast

(Bảo hành 2 năm)

Chi tiết xem tại đây ---> https://sg.pioneercarentertainment.com/product/a_series/DMH-AF555BT

●  LED Capacitive HD 9.0"/ 24bit True color
●  Built-in Amazon Alexa / Car AVA app 
●  Webrowsing / Streaming Video / Sportify / Wave
●  Wireless Apple CarPlay / AnddroidAuto
●  USB/ BLUETOOTH®/HDMI / 3.0A
●  MASTER SOUND REVIVER, Dual Camera input

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Công ty Cổ Phần Thương Mại JSVTB - (028) 3516 2870
Yahoo Skype